Koninklijke Harmonie Sint - Cecilia Humbeek

Nieuwsbrief

Je kan je inschrijven

om de nieuwsbrief

te ontvangen.

 

 

Nieuwtjes ...

foto's en video's van het concert 'DE VLAM'

 

Er staan video's / filmpjes online, al dan niet uit de oude doos.

 

 


 

 

Brochure

Onze brochure voor 2020, met dank aan al onze sponsors !!!!

Actieve jeugdwerking sinds 1978

Onder impuls van de vrouwenafdeling stond een actieve jeugdwerking steeds hoog op de agenda. Bovendien is de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia al decennia lang een vereniging waar initiatiefnemers worden beloond. Dit heeft ertoe geleid dat sinds de jaren zeventig verschillende entiteiten werden opgericht, onder het motto 'De Jeugd is de Toekomst'.

  • De Jeugdharmonie Sinte Cecilia (1978-1983)
  • Muziekonderricht in samenwerking met de Muziekacademie (sinds 1988)
  • Jong Cecilia (sinds 1990)

De Jeugdharmonie Sinte Cecilia (1978-1983)

logo jeugdharmonie  De jeugdharmonie zag het licht op 9 oktober 1978 toen drie dynamische jongeren hun krachten bundelden: Jean-Pierre Gillis, Flora Van Moer en Hubert Vervloessem. Zij zagen de jeugdharmonie als een zelfstandige entiteit binnen de maatschappij, om jonge muzikanten vlugger te betrekken in het samenspel. Muziekleider Bert zag dit mogelijk door een aangepaste selectie van eenvoudige aangename muziek.

Er werd een ontwerp van huishoudelijk reglement opgesteld en voorgedragen aan het bestuur van de maatschappij door contactpersoon Flora Van Moer. Jean-Pierre Gillis verzorgde het secretariaat van de jeugdharmonie. Tot slot werd er besloten Dirk De Groef op te nemen in de werkgroep als penningmeester. Deze werkgroep nam een bliksemstart met een voorstelling en doopplechtigheid op het Ceciliafeest van 25 november 1978 door 32 muzikanten van een gemiddelde leeftijd van minder dan 15 jaar. Zij liet eveneens een bericht in enkele kranten verschijnen en verkocht een eigen zelfklever om een tweede muziekstukje te kopen. Het eerste werd geschonken door Germaine Van De Velde-Selleslagh.

Op 4 maart 1979 was de jeugdharmonie paraat op het jaarlijkse kunstconcert van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Zij gaf een spetterend optreden van pakweg een half uur in de zaal De Toekomst met nummers als 'Down by de Riverside', 'Auld Lange Synne', 'China Doll', 'Music Box', 'Pavanne in blue' en 'West of the Chapperal'.

In 1979 volgden optredens in de Antwerpse Zoo (20 mei), in het Boudewijnpark te Brugge (19 augustus) en op de Derde Nationale Muziekdag voor Jeugdkorpsen in Sint-Lievens-Houtem. De daaropvolgende jaren was de jeugdharmonie een geliefd orkest op de jaarlijkse aperitiefconcerten, ingericht door de gemeente Grimbergen. Het laatste optreden van de jeugdharmonie was het succesvolle concert in het Meli-park te Adinkerke op 21 augustus 1983.

  

Muziekonderricht in samenwerking met de Muziekacademie (sinds 1988)
Zoals het vermoedelijk voor alle muziekmaatschappijen gold, werd de opleiding van toekomstige muzikanten toevertrouwd aan eigen spelende leden. Eerst volgden ze notenleer gevolgd bij de muziekleraar van de maatschappij, nadien ook instrumentles.

In 1988 volgden er echter nog slechts negen leerlingen klarinetles, vier leerlingen dwarsfluit en een leerling bariton. Daarnaast volgden tien jonge muzikanten instrumentles in een muziekacademie. De harmonie maakte de balans op en besloot om de notenleer voor toekomstige muzikanten toe te vertrouwen aan de Muziekacademie van Grimbergen. Er werd een beurtrol uitgewerkt voor het vervoer, zodat het voor iedereen haalbaar bleef om de jongeren twee maal per week heen en terug naar Grimbergen te brengen.

Een jaar later, in 1989, richtte de Muziekacademie van Grimbergen onder impuls van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia een volwaardige afdeling muziekonderricht in Humbeek in, zodat onze jonge muzikantjes vlakbij een degelijke muziekopleiding konden genieten.

Jong Cecilia (sinds 1990)

 

JC blanco   jongcecilia

De bloeiende jeugdwerking die zich manifesteert vanaf 1988, noopt de raad om opnieuw te starten met "samenspel instrument". Met een brief van 26 april 1990 werd dit aan de ouders van onze leerling-muzikanten bekend gemaakt, waarop even later gestart werd met zestien leerlingen. Carlos Calewaert was de eerste dirigent, waarna hij opgevolgd wordt door dirigent Paul Schoovaerts en deze door de huidige dirigent van Jong Cecilia Hubert Vervloessem.

De gestadige groei, zowel qua muzikanten als qua ervaring in de groep liet toe om vanaf januari 1994 jaarlijks een feest voor de jeugd in te richten op de eerste zaterdag van het jaar. Die dag staan zowel gezamenlijke muziekbeoefening als sportieve ontspanning, zoals zwemmen, schaatsen en bowlen, op het programma. Tussendoor nog een smulpartij en 's avonds een heus concert voor familie en vrienden. De positieve ervaringen van de januari-concerten maakten dat op het programma van het kunstconcert van februari 1995 opnieuw een apart optreden van de jeugd kon geprogrammeerd worden. Datzelfde jaar werd voor het eerst opgetreden op dorpkermis, op het Ceciliafeest en tenslotte sfeervol afgerond in de parochiekerk samen met het Verrijzeniskoor op Kerstdag 1995.

De jeugdwerking van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia onder de vorm van Jong Cecilia is tot op vandaag uiterst succesvol te noemen. Op amper 15 jaar tijd is dit samenspelgroepje van 16 muzikanten uitgegroeid tot een volwaardige jeugdharmonie met meer dan 60 muzikanten tussen 10 en 25 jaar oud. Samen hebben ze een gemiddelde leeftijd van amper 15 jaar. Jong Cecilia is daarmee één van de grootste en jongste jeugdharmonieën in Vlaanderen.
Wil je meer weten over Jong Cecilia, haar werking of haar activiteiten? Klik hier!